Obsah

Fotogaléria

Školský rok:
 • Trávnické deti na opere, v ktorej spieva Barborka

  Naša bývalá žiačka Barborka Dvorská - Návojská (v strede)  je opernou speváčkou a všetci sme boli zvedaví na Rozprávku o šťastnom konci, v ktorej spieva. Balkóny Slovenského národného divadla v Bratislave sa zaplnili deťmi, ktoré so záujmom sledovali dej rozprávky, ktorý všetkým pripomenul, čo všetko je šťastím: ŠŤASTÍM JE TO, ČO JE :)

  Vstupenky na predstavenie boli mikulášskym darčekom od Rodičovského združenia pri ŽŠ s MŠ v Trávnici. Ďakujeme :)

 • Vianočné trhy pred školou

  Školský dvor sa počas druhej adventnej nedele zmenil na tradičné vianočné trhovisko. Trhovníci ponúkali svoje výrobky, obecný úrad pohostil návštevníkov vianočným  punčom a deti svojím vystúpením spríjemnili všetkým predvianočné popoludnie. 

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Náš prvý predvianočný týždeň :)

   

  V mesiaci december panuje na našej škole predvianočná nálada. Vzdelávacie aktivity striedame s výchovnými. K Vianociam sa približujeme adventými prekvapeniami, ktoré dostane každý deň niekoľko detí.

  Utorok - žiaci 7. , 8. a 9. ročníka sa zúčastnili na živom vysielaní v anglickom jazyku Pearson & BBC Live Classes. Naši žiaci mali príležitosť online komunikácie s inými žiakmi z celého sveta. Išlo o opakované stretnutie a tentokrát sa naši žiaci rozprávali so študentami anglického jazyka zo Srbska, Ruska, Talianska, Turecka a ďalších krajín. Témou hodinového živého vstupu bolo používanie nových technológií a ich vplyv na život mladých ľudí.    Aktivitu pripravila: Mgr. Kristína Uhríková

  Streda - vyhodnotili sme jesenné súťaže a úspených riešiteľov olympiád. Popoludní prišiel do ŠKD Mikuláš, čert a anjel. 

  Štvrtok - Mikuláš deti navštívil aj v kultúrnom dome.

 • Naše úspešné florbalistky :)

  Florbal sa stal v posledných rokoch v našej škole mimoriadne obľúbeným športom pre chlapcov aj dievčatá. Počas jesenného obdobia naši žiaci absolvovali niekoľko turnajov. Úspešnejšie bolo družstvo dievčat. Dňa 15. 11. 2019  sme sa zúčastnili postupového kola, kde hladko vyhrali 8:0 nad ZŠ Kolta, 10:0 nad ZŠ Lipová a so ZŠ Mostná v Nových Zámkoch remizovali 3:3. Svojou hrou a víťazstvami si žiačky zabezpečili postup na okresné kolo 19. 11.2019 v Nových Zámkoch. Tu sa stretli vo vzájomných zápasoch družstvá: ZŠ Gábora Bethlena Nové Zámky, ZŠ Nábrežná Nové Zámky, ZŠ SNP Šurany, ZŠ  s MŠ Maňa, ZŠ s MŠ Trávnica. Dva zápasy žiačky vyhrali a dva prehrali. Svojím fantastickým a vynikajúcim herným výkonom si vybojovali tretie miesto :)

  Našu školu reprezentovali: Bronislava Chrenková, Nina Leváková, Nina Horňáková, Laura Adamková, Lucia Kačáková, Mária Vačková, Adriana Šváčová, Dominika Poláková, Paulína Petrášová, Chantal Poláková, Alexandra Mankovecká. 

  Dievčatá sa nezľakli silných súperov, hrali s obrovským nasadením a s chuťou zvíťaziť. Dosiahli tak pre našu školu historicky prvý medailový úspech v okresnej florbalovej  súťaži.

  Poďakovanie patrí:

  - dievčatám za vynikajúcu reprezentáciu školy,

  - vyučujúcim telesnej výchovy a tiež vedúcim športových krúžkov, ktorí sa dievčatám venujú v mimovyučovacom čase,

  zriaďovateľovi školy - Obecnému úradu v Trávnici, ktorý pre žiakov zakúpil nové kvalitné florbalové hokejky.

  Napísala Mgr. Anna Ivanová

 • Vianočné trhy :)

        Obecný úrad,  poslanci  obecného  zastupiteľstva

  ZŠ  s MŠ v Trávnici

  Vás pozývajú 

  na

  PREDAJNÉ VIANOČNÉ  TRHY

  Kedy ?   8. decembra 2019  o 14.00

  Kde?    pred  budovou  základnej  školy

  Čo ?

  Kultúrny program  detí MŠ a ZŠ

  Oficiálne odhalenie malieb na múre trávnickej histórie

  Ponuka rôznorodých vianočných dekorácií

  Medovníky, oblátky, med

  Vianočný punč

   

                                         Tešíme sa na všetkých :)

 • POZVÁNKA

  Obecný úrad,  poslanci  obecného  zastupiteľstva,

  ZŠ s MŠ v Trávnici

  Vás pozývajú  do kultúrneho domu na

  VIANOČNÉ  TVORIVÉ  DIELNE

  27. novembra 2019 od 14.00 hodiny

  Aktivity, do ktorých sa môžete zapojiť: 

    Vytváranie vianočných ikebán

   Pečenie vianočných oblátok a trubičiek

  Zdobenie medovníčkov

  Výroba vianočných sviečok

   Háčkovanie  ozdôb na vianočný stromček

  Zdobenie servítkovou technikou s vianočnými motívmi

  Kreslenie  obrázkov s vianočnou tematikou

  Vyrábanie rozmarínových vrecúšok

  Vyrábanie sviečok z včelieho vosku

  Budeme radi, ak sa pridáte svojou aktivitou :)

     Tešíme sa na všetkých :) 

 • 1.riadieľské voľno v školskom roku 2019/2020

   

  V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude dňa 20.11.2019 (streda) žiakom 6. - 9.ročníka poskytnuté riaditeľské voľno z dôvodu testovania žiakov 5.ročníka.

   

 • Predmetové olympiády

  Jesenné mesiace v školskom roku sú obdobím riešenia predmetových olympiád.  Žiaci sa zapájajú do olympiády zo slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, geografie. Žiaci sa pripravujú v domácom  kole a najlepší absolvujú školské kolá. Ich víťazi postupujú do okresného kola.

  Olympiády sú dobrovoľnou záujmovou činnosťou. Príprava žiakov na olympiádu si vyžaduje systematickú prácu s talentovanými žiakmi a rozvíjajú ich nadanie.

  V novembri sa uskutočnili olympiády:

  7.11. – olympiáda zo slovenského jazyka

  Vyhodnotenie:

  1. miesto – Mária Vačková (8.roč.)
  2. miesto – Nina Leváková (9.roč.)
  3. miesto – Matej Potočný (9.roč.)

  Koordinátorka : Mgr. Adriana Rákošová

  13.11. – olympiáda z anglického jazyka

  Vyhodnotenie:

  Úspešní riešitelia školského kola: Dušan Procházka, Nina Leváková a Broňa Chrenková  - získali najvyšší počet bodov.

  Do okresného kola postúpi: Broňa Chrenková

  Koordinátorka: Mgr. Kristína Uhríková

  Víťazom gratulujeme :)

 • Trendy práce - pre deviatakov a ôsmakov :)

  MPSVR SR uskutočnilo školenie, na ktorom boli prezentované najnovšie informácie pre absolventov. Informácie sú zamerané pre žiakov 9.ročníkov a ich rodičov. Žiaci 8.ročníka už v tomto predposlednom školskom roku môžu sledovať trendy na trhu práce.

  Nová webová aplikácia poskytuje odpovede na otázky: 

  Koho bude trh práce v najbližších rokoch potrebovať?

  Správna voľba odboru - cesta k dobrému uplatneniu.

  Ako pomôcť študentom pri výbere odboru - www.trendyprace.sk

  Bližšie informácie poskytne výchovný poradca: RNDr. Jiří Fiala

 • Exkurzia do Nových Zámkov - múzeum a anglické divadlo

  Dňa 5.11. 2019 sa uskutočnila exkurzia určená pre žiakov 6.- 9. ročníka v Nových Zámkoch. Cieľom exkurzie bola návšteva Múzea Jana Thaina, kde sa  dozvedeli nové poznatky o histórii regiónu. Po obhliadke exponátov sa  presunuli do Kultúrneho domu Kovak, kde sa zúčastnili  predstavenia zo súčasnosti v slovensko-anglickom jazyku. Žiaci si overili svoje jazykové schopnosti v praxi a tešili sa, že predstaveniu v anglickom jazyku rozumeli.

  Exkurziu pripravila Mgr. Kristína Uhríková

 • Úcta k starším


  Posledný vyučovací deň v októbri sme využili na stretnutie so starými mamami. Naše starké deťom pripravili ukážky svojich tvorivých aktivít a ochotne zapojili aj deti. S ich pomocou si vlastnoručne zhotovili výrobky, z ktorých mali veľkú radosť :) Staré mamy počas práce pospomínali na svoje detské a školské roky.  Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity !

 • Pozvánka

  Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa dňa 29. 10. 2019 od 10.45 hodiny  uskutoční v Kultúrnom dome v Trávnici stretnutie žiakov 1. až 4. ročníka so seniormi, ktorí pre nich pripravili ukážky svojej tvorivosti.

  Žiaci si môžu vyskúšať činnosti, ktoré ich zaujmú.

  Všetci rodičia i starí rodičia sú srdečne vítaní:)

   

   

  Hostia:

  1. Albínka Benčíková -  tvorba levanduľových bábik 
  2. Janka Révayová – pletenie, háčkovanie – výstavka hotových výrobkov 
  3. Mgr. Danka Návojská – maľovanie, výstavka obrázkov 
  4. Mgr. Monika Ürgeová – zbierka historických artefaktov 
  5. Helenka Menčíková - tvorba čepca, vyšívanie zástere, výstavka prác
  6.  Ľudmila Čapláková – krojovaná bábika, výstavka 

  Program pripravila: Mgr. Anna Ivanová

   

   

 • Deň medu a medoviny

  Naši tretiaci, štvrtáci a šiestaci na podujatí Deň medu a medoviny v Šuranoch :)

 • Slovan do toho !!!

  Atmosféra, akú nezažili ani Angličania: Aj deti z našej školy sa zúčastnili zápasu Európskej ligy medzi ŠK Slovan Bratislava a Wolverhampton Wanderers na štadióne Tehelné pole.

 • Turistický krúžok

  V tomto školskom roku sa obnovila činnosť Turistického krúžku. Vedúcou krúžku je pani učiteľka Mgr. Slavomíra Markusová. Cieľom krúžku je spoznávať krásy okolia našej obce a učiť deti potrebe spätosti s prírodou. Veď stará múdrosť stále platí: V ZDRAVOM TELE, ZDRAVÝ DUCH !!! :)

 • ZBER PAPIERA

  Kedy?   18.11.- 30.11.2019

   

                           Prečo?

  Papier tvorí 20% komunálneho odpadu, celková ročná produkcia papiera je 800 kg /osobu

  Papier je možné veľmi dobre recyklovať (5–8-krát) a následne ho kompostovať

  1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov

  Použitím zberového papiera pri výrobe sa šetrí primárna surovina (drevo) a neprodukujú sa ekologicky problematické chemické látky potrebné na rozklad drevnej hmoty na celulózu a šetrí sa energia. Dá sa použiť na výrobu obalových a toaletných papierov, kartónov a papiera, ktorý nevyžaduje veľmi vysokú kvalitu. Vyhadzovaním papiera v Slovenskej republike zbytočne zničíme ročne 3000 hektárov lesa.  

   

   

 • Tekvičkový deň v škôlke

  Dňa 16.októbra sa v našej materskej škole šírila vôňa tekvíc. Pani učiteľka Lehocká, Skačanová a Chmeliarová usilovne s deťmi zbierali prírodniny, lisovali listy, prinášali tekvičky, aby všetko včas pripravili. Pomáhala nám aj teta Emilka, naša pani upratovačka, ktorá mala najviac práce po skončení aktivity.   Na tekvičkový deň sme pozvali aj mamičky, oteckov, starých rodičov a všetkých, ktorí radi tvoria .V škôlke to bzučalo ako v úli. Využili sme všetko, čo nám príroda na jeseň ponúka a naši hostia spolu s deťmi urobili krásne jesenné tekvičkové dekorácie.  Pani učiteľky nimi vyzdobili priestory aj vstup do materskej školy. Na  chodbe nám pribudli „noví kamaráti“...vodník, sova a iné svietiace tvory, ktorými sa snažíme deťom priblížiť ich symboliku a ľudové tradície.. Deti mali zo spoločnej práce veľkú radosť...no a my dospelí sa tešíme s nimi.16.októbra sa v našej materskej škole šírila vôňa tekvíc. Pani učiteľka Lehocká, Skačanová a Chmeliarová usilovne s deťmi zbierali prírodniny, lisovali listy, prinášali tekvičky, aby všetko včas pripravili. Pomáhala nám aj teta Emilka, naša pani upratovačka, ktorá mala najviac práce po skončení aktivity.   Na tekvičkový deň sme pozvali aj mamičky, oteckov, starých rodičov a všetkých, ktorí radi tvoria .V škôlke to bzučalo ako v úli. Využili sme všetko, čo nám príroda na jeseň ponúka a naši hostia spolu s deťmi urobili krásne jesenné tekvičkové dekorácie.  Pani učiteľky nimi vyzdobili priestory aj vstup do materskej školy. Na  chodbe nám pribudli „noví kamaráti“...vodník, sova a iné svietiace tvory, ktorými sa snažíme deťom priblížiť ich symboliku a ľudové tradície.. Deti mali zo spoločnej práce veľkú radosť...no a my dospelí sa tešíme s nimi.

  Spracovala: Anastázia Skačanová

 • Pozvánka na rodičovské združenie

   

  Pozývame Vás na  rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 7.10.2019 o 16:00 v budove ZŠ.

  Program:

  1. Organizácia školského roka, školský poriadok
  2. Informácie k školskému stravovaniu
  3. Správa o činnosti RZ za minulý školský rok
  4. Členské príspevky 
  5. Voľba predsedu rodičovského združenia
  6. Voľba zástupcu rodičov do rady školy
  7. Aktuálne problémy a informácie
  8. Diskusia
  9. Uznesenie

  Po plenárnom rodičovskom združení sa uskutočnia triedne aktívy.

  Vaša účasť na rodičovskom združení je nutná. Ďakujeme :)

 • Street art umenie pred školou :)

  Obec Trávnica v spolupráci so street-art umelcom Norbertom Maczkó Arti realizovali maľbu historických objektov obce Trávnica na múr, ktorý sa nachádza v priestranstve medzi školou a fontánou. Street art  umelec zachytil súčastný stav historických objektov: kaštieľ Rudnyianszkych, kaštieľ Ladislava Barlanghiho, barokový rímsko-katolícky kostol, veterná studňa, socha Immaculaty, barokový tehlový most a strom platan. Street art umenie zobrazilo bohatú históriu našej obce, skrášlilo okolie našej školy a bude nám spríjemňovať prestávky, hodiny telesnej výchovy a všetky outdooreové aktivity.

  Ďakujeme všetkým realizátorom :)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Cintorínska 70/1, Trávnica
  Cintorínska 70/1
  941 46 Trávnica
 • +421x035 6584 109
  +421x911 264 301
  Školská jedáleň: 035/ 65 84 191 (odhlasovanie z obedov do 8:00 hod.)

Fotogaléria